Home page

Handmade soap Mystical Papaya

Handmade soap Mystical Papaya

€3.50

Handmade soap Lavender Soul

Handmade soap Lavender Soul

€5.25

Soap dish Clausa handmade ceramic black
Sold out

Soap dish Clausa handmade ceramic black

€9.50

Soap dish Clausa handmade ceramic white

Soap dish Clausa handmade ceramic white

€9.50

Long handle vegan body brush

Long handle vegan body brush

€19.95